Obiekty edukacyjne

Będąc na wyspie Wolin nie można nie zachwycić się tutejszą przyrodą. Jest ona unikalna w skali kraju. Występuje tutaj nie tylko trzecia część roślin prawnie chronionych oraz wpisanych do czerwonej księgi roślin zagrożonych, ale też wyjątkowe bogactwo zbiorowisk roślinnych (w tym szczególnie cenne i rzadkie występujące na wydmach, torfowiskach i łąkach solniskowych).