Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się sześć użytków ekologicznych:

ROSICZKA , uznany na mocy rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego nr 12/98 z 24.08.1998 r. ; obejmuje oddział leśny nr: 90 l, 103 d - lokalizacja wg współrzędnych geograficznych 14o 30' 59" E ; 53o 53' 30" N
Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 1,90 ha .
Celem powołania użytku ekologicznego jest zachowanie ze względów estetycznych, naukowych , przyrodniczych i dydaktycznych cennych ekosystemów , zlokalizowanych na terenach podmokłych i bagiennych z charakterystyczną dla nich rzadką roślinnością mszarną. Między innymi występuje tu turzyca bagienna , wpisana do polskiej czerwonej księgi roślin.

SZMANC , uznany na mocy rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego nr 12/98 z 24.08.1998 r. ; obejmuje oddział leśny nr: 88 h - lokalizacja wg współrzędnych geograficznych 14o 31' 25" E ; 53o 53' 52"
Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 0,51 ha .
Celem powołania użytku ekologicznego jest zachowanie ze względów estetycznych, naukowych , przyrodniczych i dydaktycznych cennych ekosystemów, zlokalizowanych na terenach podmokłych i bagiennych z charakterystyczną dla nich rzadką roślinnością mszarną.

JELENIE BŁOTA, uznany na mocy rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego nr 8/99 z 27.07.1999 r. ; obejmuje oddziały leśne nr: 113 i, j; 114 h; 115 o (wg danych z Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Międzyzdroje – stan na 1.01.2016 r. ) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych 14o 32' 28" E ; 53o 53' 31" N.
Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 13,93 ha .
Celem powołania użytku ekologicznego jest zachowanie ze względów estetycznych, naukowych , przyrodniczych i dydaktycznych cennego ekosystemu, zlokalizowanego na terenach podmokłych i bagiennych z rzadką roślinnością mszarną, stanowiącego miejsce
rozrodu ptactwa wodnego

DZICZE UROCZYSKO , uznany na mocy rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego nr 12/98 z 24.08.1998 r. ; obejmuje oddział leśny nr: 127 a (wg danych z Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Międzyzdroje – stan na 1.01.2016 r.) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych 14o 31' 26" E ; 53o 52' 38" N.
Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 3,50 ha .
Celem powołania użytku ekologicznego jest zachowanie ze względów estetycznych, naukowych , przyrodniczych i dydaktycznych cennych ekosystemów , zlokalizowanych na terenach podmokłych i bagiennych z charakterystyczną dla nich rzadką roślinnością mszarną. Między innymi występuje tu turzyca bagienna , wpisana do polskiej czerwonej księgi roślin.

TORFOWISKA MOKRZYCKIE , uznany na mocy rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego nr 7/99 z 15.07.1999 r. ; obejmuje oddział leśny nr: 136C (wg danych z Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Międzyzdroje – stan na 1.01.2016 r.) - lokalizacja wg współrzędnych geograficznych 14o 35' 07" E ; 53o 53' 31" N.
Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 248,27 ha
Celem powołania użytku ekologicznego jest zachowanie i ochrona torfowiska będącego miejscem występowania cennych i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Między innymi występują tu grzybienie północne, wpisane do polskiej czerwonej księgi roślin.

BAGNO ZA GORZELCEM, uznany na mocy rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego nr 11/2001 z 19.06.2001 r. obejmuje oddział leśny nr: 406 h (wg danych z Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Międzyzdroje – stan na 1.01.2016 r. ) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych 14o 42' 59" E ; 53o 54' 30" N.
Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 10,30 ha .
Celem ochrony jest zachowanie ze względów estetycznych, naukowych , przyrodniczych i dydaktycznych cennych ekosystemów , zlokalizowanych na terenach bagiennych i podmokłych będących m.in. stanowiskami występowania woskownicy europejskiej (Myrica gale).