Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje znajdują się 3 rezerwaty przyrody.

 

ŁUNIEWO - utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 23.01.1973 r. (MP nr 5 z 9.02.1973 r.) ;celem rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska z gatunkami roślin chronionych oraz zarastającego jeziora, stanowiącego ostoje wielu gatunków ptaków wodnych i błotnych.
Pow. Rezerwatu - 10,54 ha. Lokalizacja: 14o 33' 10" E , 53o 55' 22" N

KARSIBORSKIE PAPROCIE - utworzony na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 8.12.1989 r. ( MP nr 44 poz.357 z 31.12.1989r.); celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych najliczniejszego na Pomorzu Zachodnim stanowiska paproci – długosza królewskiego oraz wiciokrzewu pomorskiego.
Pow. rezerwatu 38,14 ha. Lokalizacja: 14o 17' 30" E , 53o 49' 44"

NADMORSKI BÓR STORCZYKOWY – o pow. 27,58 ha, utworzony na mocy Zarządzenia nr 14/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 31.03.2010 r. Celem rezerwatu jest ochrona ekosystemu leśnego z licznymi stanowiskami roślin i siedlisk chronionych, ukształtowanych w warunkach naturalnego krajobrazu mierzei wydmowej.