Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

 

POMNIKI PRZYRODY

           

Lp.

Adres leśny

Forma

Charakterystyka obiektu

1

 

01 - 416 - b

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Józef" o obwodzie 410 cm

2

 

01 - 482  - g

 

Pojedyncze drzewo

Świerk pospolity o obwodzie 320 cm

3

 

02 - 467  - b

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy o obwodzie 420 cm

4

 

02 - 467 - b

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy o obwodzie 425 cm

5

 

02 - 452  - k

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Józef" o obwodzie 460 cm

6

 

02 - 453 - b

 

Pojedyncze drzewo

Buk zwyczajny "Popek" o obwodzie 385 cm

7

 

02 - 453  - b

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Witold" o obwodzie 455 cm

8

 

02 - 453  - b

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Adam" o obwodzie 550 cm

9

 

02 - 453  - c

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Piotr" o obwodzie 375 cm

10

 

02 - 472  - b

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Tomasz" o obwodzie 425 cm

11

 

02 - 473  - g

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Wawrzyniec" o obwodzie 465 cm

12

 

03 - 27  - j

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Czesław" o obwodzie 420 cm

         

13

 

04 - 63  - d

 

Pojedyncze drzewo

Dąb bezszypułkowy "Patryk" o obwodzie 464 cm

           

14

 

04 - 110  - i

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Grzegorz" o obwodzie 373 cm

15

 

04 - 99  - d

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Władysław" o obwodzie 380 cm

16

 

04 - 41  - h

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Ryszard" o obwodzie 365 cm

17

 

04 - 55  - j

 

Pojedyncze drzewo

Świerk pospolity "Rafał" o obwodzie 280 cm

18

 

05 - 134  - b

 

Pojedyncze drzewo

Czereśnia "Magdalena" o obwodzie 180 cm

19

 

05 - 116  - j

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Paweł" o obwodzie 350 cm

20

 

05 - 95  - l

 

Pojedyncze drzewo

Sosna pospolita "Maria" o obwodzie 280 cm

21

 

05 - 101  - m

 

Pojedyncze drzewo

Modrzew europejski "Jan" o obwodzie 288 cm

22

 

05 - 102  - n

 

Pojedyncze drzewo

Jesion wyniosły "Arek" o obwodzie 330 cm

23

 

05 - 133  - a

 

Pojedyncze drzewo

Modrzew europejski "Andrzej" o obwodzie 270 cm

24

05 - 137 - d,f,g*

Powierzchniowy pomnik przyrody

Teren źródliskowy o powierzchni 1,79 ha

           

25

 

06 - 221  - i

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Trott" o obwodzie 360 cm

26

 

06 - 221  - i

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Madejak" o obwodzie 336 cm

27

 

06 - 221  - i

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Skrzypecki" o obwodzie 342 cm

28

 

06 - 147  - m

 

Pojedyncze drzewo

Sosna pospolita "Anna" o obwodzie 310 cm

29

 

06 - 192  - a

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy o obwodzie 370 cm

30

 

08 - 315  - c

 

Pojedyncze drzewo

Dąb szypułkowy "Paluch" o obwodzie 502 cm

31

 

08 - 304  - a

 

Pojedyncze drzewo

Świerk sitkajski "Stefan" o obwodzie 234 cm

 

Powierzchniowy pomnik przyrody „Studnia na zamku" to teren źródliskowy występujący na siedlisku grądu subatlantyckiego z charakterystyczną roślinnością grądową. W czasie II wojny na bazie źródła pobudowano studnię, z której pobierano wodę na potrzeby położonego w pobliżu zamku – sanatorium, w którym leczono rannych na wojnie żołnierzy niemieckich.