Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Międzyzdroje znajduje się 12 tys. ha lasów

Krajobraz wysp bałtyckich – Wolin, Uznam i Karsibór, w tym również dużej części Nadleśnictwa Międzyzdroje został ukształtowany przez Lądolód Skandynawski, który wycofał się z tych terenów około 12 tys. lat temu, po nim pozostały liczne wysokie wzgórza, w większości znajdujące się na gruntach Wolińskiego Parku Narodowego oraz głazy narzutowe rozrzucone po całym terenie, największy z tych głazów znajduje się przy brzegu Zalewu Kamieńskiego w pobliżu wyspy Chrząszczewskiej i nazwany jest „Kamieniem Królewskim"

Po wycofaniu się lądolodu skandynawskiego, krajobraz terenu nadleśnictwa był kształtowany w dalszym ciągu przez rzekę Odrę oraz prądy morskie, skutkiem tych procesów było utworzenie obecnej wstecznej delty rzeki Świny oraz żółtych i brunatnych pofałdowanych wydm porośniętych teraz przez bory sosnowe i lasy mieszane.

Obecnie rzeka Odra w wyniku procesów akumulacyjnych uchodzi do morza trzema odnogami o nazwach: Dziwna , Świna i Piana , dwie pierwsze znajdują się na terenie Polski , natomiast Piana na terenie Niemiec.

Duże znaczenie na kształtowanie obecnego krajobrazu miał fakt wybudowania na początku ubiegłego stulecia sztucznego kanału nazwanego „Kanałem Piastowskim", który ułatwiał żeglugę do portu w Szczecinie. Kanał ten utworzył sztucznie wyspę Karsibór.

Na obszarze Nadleśnictwa Międzyzdroje panuje klimat morski, kształtowany przez morze Bałtyckie, a w szczególności Zatokę Pomorską.
Charakteryzuje się on stosunkowo ciepłą zimą i chłodnym latem, co jest wynikiem niesienia przez wiatr wilgotnych mas powietrza z morza na ląd. Wiatry zachodnie dominują nad pozostałymi kierunkami wiatrów.
Wiejące najczęściej późną jesienią i wczesną wiosną, również częste wiatry północne (9%) powodują „cofki" i podtopienia niżej położonych terenów, sytuacja taka doprowadziła do powstania lokalnych odmian zbiorowisk roślinnych.