Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

„Obiekty nasiennictwa i selekcji na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje:

Wyłączone drzewostany nasienne – 17,36 ha
 sosnowe – 15,24 ha
 daglezjowe – 2,12 ha

Gospodarcze drzewostany nasienne – 345,92 ha
 sosnowe – 317,26 ha,
 dębu bezszypułkowego – 26,41 ha,
 dębu szypułkowego – 2,25 ha,

Drzewostany zachowawcze sosnowe – 33,49 ha

Bloki upraw pochodnych – 6 o łącznej pow. 92,82 ha

Uprawy pochodne rozproszone – 9,19 ha

Drzewa mateczne – 28 szt., w tym: 11 sosnowych i 17 daglezjowych

Źródło nasion – 1 szt. – 0,45 ha”