Wydawca treści Wydawca treści

Historia nadleśnictwa

Po II wojnie światowej na obszarze, który obejmuje obecny zasięg terytorialny Nadleśnictwa Międzyzdroje utworzono następujące Nadleśnictwa: Świnoujście, Warnowo, Kamień Pomorski , Golczewo i Przybiernów.
Historia powstania Nadleśnictwa Międzyzdroje datuje się od 1945 r, z chwilą rozpoczęcia odbudowy kraju po II wojnie światowej.

Do roku 1949 na wyspach Wolin i Uznam utworzono dwa nadleśnictwa: Świnoujście i Warnowo. Siedziba Nadleśnictwa Świnoujście mieściła się w Międzyzdrojach w obecnym budynku nadleśnictwa przy ul Niepodległości 35 (dawniej Niepodległości 3) a Nadleśnictwa Warnowo w miejscowości o takiej samej nazwie. Obie siedziby nadleśnictw przed wojną również były siedzibami państwowych nadleśnictw niemieckich. 

W roku 1949 połączono Nadleśnictwa Świnoujście i Warnowo w jedno dwuobrębowe Nadleśnictwo Świnoujście, natomiast w roku 1952 rozdzielono je z powrotem. W 1953 roku część lasów Nadleśnictwa Warnowo wstępnie przeznaczono już pod projektowany Park Narodowy, który ostatecznie utworzono 3.03.1960r. pod nazwą Woliński Park Narodowy.

Po reorganizacji w Lasach Państwowych, w roku 1954 , utworzono Woliński Rejon Lasów Państwowych w Międzyzdrojach , który funkcjonował w okresie od 1 lipca 1954 r do 30 września 1958 r , obejmując swym zasięgiem nadleśnictwa: Świnoujście, Warnowo, Golczewo, Kamień Pom. i Przybiernów.

Po likwidacji Wolińskiego Rejonu Lasów Państwowych w Międzyzdrojach na wyspach Wolin, Uznam i Karsibór połączono (istniejące przed utworzeniem Wolińskiego Rejonu Lasów Państwowych Nadleśnictwo Świnoujście, i Nadleśnictwo Warnowo) w jednoobrębowe Nadleśnictwo Międzyzdroje.

W roku 2006 Nadleśnictwo Międzyzdroje przyjęło grunty z Nadleśnictwa Rokita z północnej części obrębu Rokita o powierzchni 3296 ha oraz z Nadleśnictwa Gryfice 49 ha gruntów w pobliżu Kamienia Pomorskiego.

Dokumenty z lat 1945-1954 w archiwum zakładowym się nie zachowały , wyjątek stanowią mapy i Plany Urządzania Lasu.

Z zapisów w Prowizorycznego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Świnoujście na lata 1952-1961 wynika , że nadleśniczym w tym czasie był F. Zieliński.

Wolińskim Rejonem Lasów Państwowych w Międzyzdrojach w latach 1954-1958 , którego siedziba mieściła się przy obecnej ulicy Niepodległości 22 , kierowali kolejno: Jerzy Hanulak , Czesław Jagła i Władysław Klimaszewski.

Pracownikami Rejonu Lasów Państwowych w Międzyzdrojach byli:

 1. Mieczysław Czarnecki – prowadził kadry

 2. Eugeniusz Popowski – Referendarz techniczno leśny , później zajmował się spedycją i zbytem drewna

 3. .......Andrzejewski – teść Andrzeja Obitko – byłego nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa

 4. Edward Trott – brakarz

 5. Michał Skotnicki – prowadził zaopatrzenie i magazyn rejonu

 6. Czesław Sosnowski – kierownik techniczny

 7. Ryszard Bartosz

 8. Stanisław Zagrodzki

 9. Kazimierz Marcinkowski

 10. Zenon Bartkowiak – późniejszy Wojewódzki Konserwator Przyrody w Szczecinie

 11. ....Paluch

 12. ....Nowosad – zginął w wypadku

 13. Irena Małata - kasjerka

Po likwidacji rejonów w Lasach Państwowych w 1958 r - powstaje Nadleśnictwo Międzyzdroje , którym kolejno kierowali nadleśniczowie:

1.10.1958 – 30.04 1963 Tadeusz Madejak

1.05.1963 -30.04.1967 Jan Łanowski

1.08.1967 – 31.10.1970 Janusz Skrzypecki

1.11.1970 – 15.04.1971 Władysław Klimaszewski

16.04.1971 – 13.08.1973 Włodzimierz Pawłowski

1.10.1973 – 28.02.1976 Leonard Kreński

1.03.1976 – 15.06.1976 Marianna Pachnowska

16.06.1976 – 28.02.1982 Zbigniew Szynkowski

1.03.1982 - 15.01.2015 Józef Ciechanowicz

16.01.2015 do obecnej chwili Jacek Szczepaniak

 

Od 1958 roku głównymi księgowymi w Nadleśnictwie Międzyzdroje byli:

1958-31.07.1962 Jerzy Klonowski

1.08.1962- 15.09.1966 Jadwiga Borodzicz

16.09.1966 – 30.04.1971 Józef Szemiel

1.05.1971 – 5.02.1991 Kazimierz Pachocki

1.03.1991 - 29.04.2014 Grażyna Iwaszczyszyn

29.04.2014 do chwili obecnej Agnieszka Turzyńska

 

Plany Urządzania Lasu sporządzane były na następujące okresy:

Prowizoryczny dla Nadleśnictwa Świnoujście 1.10.1952 – 30.09.1961

Prowizoryczny dla Nadleśnictwa Warnowo 1.01.1953 – 31.12.1962

Definitywne Urządzenie Lasu dla Nadleśnictwa Międzyzdroje 1.10.1962 – 30.09.1971

I rewizja dla Nadleśnictwa Międzyzdroje 1.10.1972 – 30.09.1982

II rewizja dla Nadleśnictwa Międzyzdroje 1.01.1984 – 31.12.1993

III rewizja dla Nadleśnictwa Międzyzdroje 1.01.1996 – 31.12.2005

IV rewizja dla Nadleśnictwa Międzyzdroje 1.01.2006 – 31.12.2015

V rewizja dla Nadleśnictwa Międzyzdroje 1.01.2016 – 31.12.2025

 

Na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 1954 -1965 funkcjonowała przywodna składnica drewna tz."Binduga" zlokalizowana przy Kanale Piastowskim na terenie obecnego leśnictwa Karsibór. Drewno spławiano tratwami Zalewem Szczecińskim do Stepnicy. Bindugę zlikwidowano ponieważ spławiane drewno wielokrotnie stanowiło zagrożenie dla statków płynących torem wodnym ze Świnoujścia do Szczecina.

W latach 1971-1973 Nadleśnictwo Międzyzdroje prowadziło Zasadniczą Szkołę Leśną dla robotników z internatem. Szkoła i internat mieściły się w Lubiewie (obecnie budynek przy ul Wolińskiej 1 w Międzyzdrojach ). Odpowiedzialnym pracownikiem nadleśnictwa za funkcjonowanie szkoły był adiunkt Andrzej Pyrczek , późniejszy inspektor regionalny. Budynek szkoły w roku 1981 wyburzono i wybudowano 8-rodzinny blok mieszkalny dla pracowników nadleśnictwa.

Od roku 1985 nadleśnictwo Międzyzdroje prowadzi Ośrodek Wypoczynkowy „DARZ BÓR" , który znajduje się przy ul Gryfa Pomorskiego nr 80a w Międzyzdrojach. Ośrodek posiada 70 miejsc noclegowych i pełni funkcje wypoczynkowe.

Na terenie nadleśnictwa Międzyzdroje znajduje się 156 obiektów militarnych z okresu przedwojennego i II wojny światowej, są to zazwyczaj bunkry, obiekty koszarowe, składy, schrony i obiekty dowodzenia. Najbardziej imponujący – schron dowodzenia wpisany do rejestru zabytków , został zmodernizowany przy zaangażowaniu środków unijnych na wieżę obserwacyjną i obiekt edukacyjny dla społeczeństwa. W roku 2008 obiekt wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2007".