Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Nadleśnictwo Międzyzdroje

Nasiennictwo i selekcja:

1.Wyłączone drzewostany nasienne – 17,90 ha
   a. sosnowe – 15,24 ha ( 1 drzewostan )
   b. daglezjowe – 2,66 ( 3 drzewostany )

2. Gospodarcze drzewostany nasienne
   a. sosnowe – 418,64 ha,
   b. dębu bezszypułkowego – 27,31 ha,
   c. dębu szypułkowego – 11.30 ha,
   d. bukowe – 9,88 ha,
   e. jesionowe – 13,18 ha.

3. Drzewostany zachowawcze sosnowe – 33,29 ha

4. Bloki upraw pochodnych – 6 o łącznej pow. 41,83 ha.