Lista aktualności Lista aktualności

Rozpoczynamy pracę nad Planem Urządzenia Lasu na lata 2026-2035.

Serdecznie zapraszamy miejscową społeczność oraz lokalne organizacje, zainteresowane lasami, do aktywnego udziału w tworzeniu Planu Urządzenia Lasu na lata 2026-2035 (PUL na lata 2026-2035) na poszczególnych etapach prac planistycznych.

Obecnie konstytuuje się Zespół Lokalnej Współpracy.

Zespół Lokalnej Współpracy będzie organem doradczym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Szczecinie, podczas tworzenia PUL na lata 2026-2035, w sprawach dotyczących lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Zadaniem Zespołu będzie przede wszystkim rozpoznanie oczekiwań lokalnych społeczności co do funkcji otaczających je lasów, wyznaczenie lasów o zwiększonej funkcji społecznej, kształtowanie świadomości przyrodniczej (ekologicznej) społeczeństwa.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych Nadleśnictwa Międzyzdroje i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, gdzie będą zamieszczane informacje dot. postępów prac związanych z PUL na lata 2026-2035.