Lista aktualności Lista aktualności

Pożar w Leśnictwie Świnoujście

W dniu 06 maja w Leśnictwie Świnoujście wybuchł jeden z największych pożarów w historii Nadleśnictwa Międzyzdroje. Około godziny 18:00 punkty obserwacyjne Goeben oraz Grzywacz poinformowały Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny o zauważonym dymie unoszącym się nad lasem. Po ustaleniu koordynatów na miejsce niezwłocznie udał się miejscowy leśniczy oraz zostały wezwane służby pożarnicze.

Zniszczeniu uległa powierzchnia ok. 2,4 ha przy samej granicy państwa. Dogaszanie zakończyło się po 6 dniach akcji ratowniczej, w której uczestniczyły liczne jednostki PSP, OSP, a także wojsko, strażacy z Niemiec, leśnicy z Nadleśnictwa oraz samoloty gaśnicze, które wykonały aż 13 zrzutów wody.

Akcję utrudniały pokłady torfu i murszu, na których rósł płonący las. W takich warunkach, pomimo pozornego ugaszenia poszycia i drzewostanu, pod powierzchnią gleby temperatura wciąż sięgała kilkuset stopni. Dlatego zastosowano specjalne lance gaśnicze oraz środki zwilżające ułatwiające penetrację wody w głąb torfu, a teren dozorowano z wykorzystaniem kamery termowizyjnej ułatwiającej odnajdywanie zarzewi wciąż tlącego się podpowierzchniowo ognia.

Jak większość pożarów tak i ten spowodowany był ludzką nieostrożnością, lekkomyślnością lub też celowym działaniem. Przypominamy, że pomimo wahań pogody w lesie wciąż utrzymuje się stan suszy i wystarczy jeden lub dwa słoneczne dni, aby zagrożenie pożarowe w lasach ponownie osiągnęło najwyższy stopień. Apelujemy o ostrożność oraz przestrzeganie zapisów art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach: „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  2. korzystania z otwartego płomienia;
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Jak dotychczas na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje miało miejsce już 10 pożarów. Liczba ta oraz przewidywane na najbliższe miesiące warunki atmosferyczne nie napawają optymizmem. Prosimy o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych zagrożeń pod następujące numery telefonów:

PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY NADLEŚNICTWA MIĘDZYZDROJE:

(91) 321 43 78

661 911 466

OGÓLNOPOLSKIE NUMERY ALARMOWE:

112 LUB 998